Publikácie & edície

BOD 0

Námestie slobody je jedným z posledných autentických priestorov v centre Bratislavy navrhnutých v období socializmu. Vyniká formálnym spracovaním zodpovedajúcim dobe projektovania v 70. rokoch a realizácie v rokoch 1979–80. Jeho dnešný zanedbaný stav a nefunkčná monumentálna fontána sú odrazom našich nevysporiadaných vzťahov k tejto dobe. Bod 0 prináša na námestie štyri dočasné realizácie, ktoré aktívne reagujú na jeho historické vrstvy. Dočasnosť, nestálosť, otvorenosť sú termíny, ktorými vytvárame priestor, kde sme na pozadí socialistického environmentu schopní uvažovať o sebe inak.

Autori: Pawel Althamer, Szabolcs KissPál, Krištof Kintera, Ilona Németh

ISBN: 978-80-970857-7-3

Zostavili: Tomáš Džadoň, Michal Moravčík
Texty: Bohunka Koklesová, Daniel Grúň, Michal Moravčík
Grafika: Ondrej Jób
SK / ENG, 60 str.
Brož., 15 x 21cm
Vydavateľ: Verejný podstavec o.z.
Cena: 6 eur

Publikácia je vypredaná

HOME EDITION

Pod hlavičkou Home edition sa predávajú produkty určené pre domácu spotrebu, edícia je zas bežný formát vo výtvarnom umení. Výstava dvanástich ženských autoriek prevažne z oblasti nových médií s rovnomenným názvom sledovala premeny domova v ére globalizácie a transformácie. Sprievodná publikácia k výstave okrem iného prináša pohľady na domov od odborníkov z rôznych disciplín. Globalizácia razantným nástupom nových médií nenávratne zmenila charakter domova a blízkosti redukujúc ho na životný štýl, na obchodný artikel uvoľnený z tradičných sociálnych väzieb a ponechaný na sily trhu, reklamy a mobility. Flexibilita či mobilita korešpondujú so súčasnou situáciou vo vizuálnom umení, v práci in-situ, v charaktere umenia ako výskumu či laboratórnej situácie. V umení ako takom, aj v literatúre sa téma nomádstva stáva pre mladú generáciu kľúčovou. Neoliberálne idey
bezhraničnej fl exibility a mobility však predstavujú riziko pre životné formy a sociálne komunity, nielen v dizajne a pop-kultúre sa objavuje ostalgia. Je naša postsocialistická skúsenosť domova v niečom špecifická, umožňuje nám formovať vlastné typy odporu? Diskusia, ktorá prebehla v rámci výstavy, vyzdvihla nutnosť premien samotných disciplín a interdisciplinárnej spolupráce medzi vizuálnym umením a spoločenskými vedami, ktoré tieto témy u nás ešte nerefl ektovali.

Umelkyne: Barbora Čisáriková, Miriam Bajtala, Lucia Dovičáková, Svetlana Fialová, Mira Gáberová, Eva Koťátková, Ina Loitzl, Lucia Nimcová, Katarína Poliačiková, Pavla Sceranková, Anna Tretter, Vlasta Žáková

ISBN 978-80-88681-68-7

PrílohaVeľkosť
PDF icon he_obsah_content.pdf164.53 KB

Zostavili: Gabriela Kisová, Ivana Komanická
Preklad: Ivana Komanická, Katarína Müllerová, Stephanie Staffen
Grafika: Pavlína Morháčová
SK / ENG, 123 str.
Brož., 15,5 x 22,5cm
Vydala SSG Banská Bystrica 2011
Cena: 6 EUR

Stránky

Nám. 1. mája 3 , Bratislava
T/F: 00421-(0)2-20728131
office@krokusgaleria.sk
facebook
Copyright © 2015 KROKUS Galéria