František Demeter v Novej synagóge v Žiline

Okrem diel Stana Filka budú na výstave aj práce štyroch mladších umelcov – Martina Vongreja, Andrása Cséfalvaya, Františka Demetera a Jána Gašparoviča sme prizvali s naširoko otvoreným zadaním nejako okomentovať dielo Stana Filka.

http://www.novasynagoga.sk/ako-spravit-vystavu-stana-filka/

7. 12. 2016

Nám. 1. mája 3 , Bratislava
T/F: 00421-(0)2-20728131
office@krokusgaleria.sk
facebook
Copyright © 2015 KROKUS Galéria